Gruppregressioner

Gruppregressioner för personlig och andlig utveckling. Kursen vänder sig till dig som mediterat tidigare. Max 8 deltagare

Gruppen träffas vid 5 olika tillfällen. Vi kommer då att göra olika regressioner. För att på djupet komma i kontakt med det som idag kanske hindrar dig, eller med det som får dig att förstå varför Du är som Du är. Vi kommer att göra besök i barndom, tonår, delpersonligheter, tidigare liv, liv mellan liven, och kanske framåt i tiden (progression) beroende på gruppen, samt en gruppversion av Resan.

I gruppregressionen kan du precis som i en enskild regression komma i kontakt med sådant som du kanske stängt om te.x. bortträngda känslor. Dessa kan idag gestalta sig som fysiska eller psykiska besvär som sedan lagt sig som en blockering och hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut. Skillnaden i gruppregressionen är att du stannar kvar mer i din inre dialog än i din yttre, eftersom du inte leds enskilt.

Alla delar sedan med sig av sina upplevelser och givetvis råder tystnadsplikt inom gruppen.

Vi kommer att använda regressioner, gruppen och samtal som verktyg under denna utvecklingskurs.

Se kalender för kursstart

Anmälan till Anette:
Tel: 070 – 600 57 27

Mailkontakt.