Webb-Utbildning

”Erbjudande 50% Rabatt”

Meditations Ledare Utbildning

Klicka in dig för ett smakprov.

Så lär du dig att skapa/skriva egna guidade meditationer utifrån den Spiritualistiska Traditionen.

Denna kurs passar också dig  som är Yogalärare och vill vidareutvecklas.

Webb-Utbildning

”Erbjudande 50% Rabatt”

Meditations Utbildning

”De 20 Stegen”

Till Kursportalen

Så lär du dig kommunicera och få kontakt med dina andliga vägledare och Den Andra Sidan.

Den mycket omtyckta kursen kommer  äntligen som Webbkurs ”De 20 Stegen” Lär känna dig själv och din andliga guide  Kursen leder till personlig och medial utveckling.

Regressions Terapeut
Utbildning inkl. TLT

Tidigare Liv Terapi. Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång och det är själva grunden i denna terapi.

KONSULTATIONER ON-LINE

18 års erfarenhet

Telefon session 45-60 min

Vid behov: Individuellt inläst HYPNOS. Helt anpassad efter ditt behov.

Välkommen till sidorna som kan hjälpa dig att Finna Ditt Inre

Jag heter Anette och har sedan år 2000 ägnat mig åt personlig och andlig utveckling. Jag är etablerad i Göteborg och Kungälv.

Att vara närvarande i nuet och i känslan. Att ha förståelse för vad som händer och att det är jag själv som skapar mitt eget liv, här och nu, är på det sätt jag själv funnit lugnet inom mig. Meditation  har varit det redskap jag har använt mig av för att hitta tillbaks till mig själv och utvidga mitt medvetande.

Men det är inte alltid blockeringar, ångest, fobier eller värk kan frigöras enbart med meditation eller samtal. Ens nuvarande problem eller livssituation kan ligga i det förflutna, i detta livet eller tidigare liv.
Genom regression (hypnos) kan man möta grundorsaken och känslan, få förståelse och på så sätt bli fri. Fri att leva det liv man önskar fullt ut.

Hypnos-Coaching (djupavslappning) är nog det verktyg jag använder mig mest av när jag vill hjälpa människor. Under hypnos kommer man i kontakt med det undermedvetna. Och eftersom det undermedvetna styr oss och skickar signaler till vårt medvetande om vad och hur vi ska bete oss, tänka och handla. Så är det i det undermedvetna som vi på effektivaste sätt kan förändra oönskat beteende eller tankemönster. Hypnos i kombination med suggestionsterapi brukar vara mycket effektivt om du exempelvis vill gå ner i vikt. För som de flesta av oss fått erfara så hjälper inte alltid bara viljan. Eftersom viljan sitter i vårt medvetande och förändringen görs bara där. Så håller förändringen bara så länge som vi orkar hålla viljan uppe, sen går vi tillbaka till vårt gamla mönster igen, med viktuppgång som följd. Görs förändringen i det undermedvetna, byts den ut till önskat beteende och rätt signaler skickas då till vårt medvetande och vi har lyckats ändra vårt beteende.

Många av teknikerna jag arbetar med, riktar sig mot att blottlägga och lösa upp gamla blockeringar, som ligger som hinder för att du skall kunna leva du ditt liv fullt ut. Man tittar alltså bakåt i tiden. Men det är också mycket viktigt att leva här och nu och ha en glädjande framtid att se fram emot, som ger livet mening.

Som LIVSDESIGNER brinner jag för att hjälpa dig, så att du kan designa ditt liv, så som du vill ha det. Jag coachar dig FRAMÅT i DINA MÅL och VISIONER, så att du lever det liv DU VILL, LÄNGTAR EFTER och DRÖMMER OM. Oavsett om det handlar om relationer, arbete, affärsutveckling, chefskap, personlig/andlig utveckling eller att övervinna hinder och rädslor.

Som LIVSDESIGNER kan jag hjälpa dig att VÅGA TA STEGET mot DITT MÅL och DIN DRÖM. Så att du har en KONKRET HANDLINGSPLAN.

En annan teknik jag använder mig av, är EMI ögonrörelseterapi.  Med denna metod kan jag hjälpa människor att snabbt bli av med en negativt laddad känsla / beteende, såsom ångest, fobier, rädslor och skam eller skuld.
Denna terapi lämpar sig ypperligt för de som har svårt att tala om sina problem eller känslor,
då jag som terapeut inte behöver veta anledningen.

Ofta använder jag mig av andra tekniker såsom IDP,  som är en kort terapeutisk teknik för kognitiv och emotionell förändring, den minskar snabbt ångestnivån och ger symptomlindring.

Jag erbjuder även stödjande samtal / coaching.

Att få hjälpa människor må bra, växa och utvecklas, är för mig en stor glädje.

För kontakt, bokning eller mer info.

Innehar F-Skattsedel