De 20 Stegen

”De 20 Stegen” varar under fyra terminer, med målet att lära känna dig själv och din guide,och att få en bra kommunikation med guiden. Genom dess längd och kontinuitet tränas du att från grunden steg för steg, först lära känna olika energier, såsom din egen, Moder Jords och universums. Först när du lärt känna skillnad på dessa olika energier kan du lära känna din guides energi. Därefter börjar din och din guides träning tillsammans. Genom besök på olika platser och olika energinivåer under meditationerna kommer du att genom olika tecken, symboler och upplevelser, utvecklas personligt och lära dig ditt egna inre symbolspråk. Som är unikt för var och en. Det är oftast genom detta språk våra guider talar med oss. Men kommunikationen sker också via alla våra sinnen.

Grupperna blir mycket sammansvetsade, då utvecklingen sker på ett djupt personligt plan, vi kommer både skratta och gråta tillsammans, kunna släppa på blockeringar och få insikter.

Efter fullföljd kurs finns möjlighet till cirkelledarutbildning för ”De 20 Stegen”. Där du då efter godkänd kurs blir diplomerad cirkelledare.

När du sedan har haft ett antal grupper, finns möjlighet till certifiering.

Det innebär då att du även får utbilda nya cirkelledare.