Cirkelledare för De 20 Stegen

Utbildning
DIPLOMERAD CIRKEL-LEDARE

Detta är en utbildning för dig som har gått meditationscirkeln ”De 20 Stegen” och som känner att du vill dela med dig av det du lärt och fått till dig under den tiden. Efter godkänd kurs erhålls ett diplom som innebär att du själv kan hålla meditationscirkeln ”De 20 Stegen”

Kursupplägget är preliminärt och kan komma att ändras. Utbildningen kommer att ske under 2 terminer ca: 10 st hela dagar. Det är viktigt att du som utbildad kursledare har bred kunskap inom det andliga, för att ha den förståelse och ödmjukhet som krävs, och för att kunna svara på kursdeltagarnas alla frågor. Det är också av största vikt att du under kursens gång utvecklar en mycket god kontakt med den guide som ska hjälpa dig i ditt arbete med grupperna. Då detta kommer att vara ett samarbete er emellan.

Ur kursinnehållet

  • Möte med den guide som ska samarbeta med dig. Att låta dig ledas av denna guide, så att du kan leda gruppen.
  • Att hålla meditationer, förhållningssätt gentemot deltagare och andevärlden, ansvar, etik, röst mm.
  • Tolka meditationer, symbolspråk, tecken mm.
  • Träna på att hålla meditationen själv
  • Litteraturlista
  • Chakran
  • Aurakropparna (+ om vi hinner träna på att se auran)
  • Våra guider och den astrala stegen.
  • Genomgång av alla de 20 stegen.
  • Prov

När du sedan haft flertalet grupper finns möjlighet för dig att erhålla certifikat. Det innebär då att du även kan hålla heldagskurser och utbilda cirkel-ledare för ”De 20 Stegen”.

Anmälan görs till Anette 070-6005727