MINA UTBILDNINGAR

Egen personlig och andlig utveckling sedan år 2000 (ständigt pågående)

Mediationsledare och kurshållare för De 20 Stegen. På föreningar som Spiran, Vännerna, Livskonst, SSG samt i egen regi.

Klientarbete inom regressions terapi, hypnos- coaching, livscoaching, livsdesign, existensiell terapi, coaching med eller utan hypnos, samtal med andlig inriktning. EMI – Ögonrörelseterapi samt IDP.
(EMI Eye Movement Integreation samt IDP Interupt Distration Procidure)

Tema kvällar, minikurser och föreläsningar på föreningarna Spiran, Vännerna, Livskonst, SSG, Regnbågskrigarna, Tro och Vetande och i egen regi i ämnen som: Tidigare liv, Andliga Guider, Våra Chakran och Aurakroppar, Pendel och Pekare mm.

Kurshållare och ledare för Gruppregressioner för personlig och andlig utveckling. Verksam på föreningar som Spiran, Vännerna, Livskonst, SSG samt i egen regi.

Utbildar Regressions Terapeuter inkl TLT i egen regi.

Utbildar EMI – Ögonrörelseterapeuter samt IDP- Terapeuter i egen regi.

Utbildar Cirkelledare för meditationscirkeln De Tjugo Stegen i egen regi.

Mina lärare och utbildningar

Camilla Lebert Hirvi Certifierad Coach Livsdesigner
Hasse Nyander Personlig och andlig/medial utveckling flera kurser
Doris Larsson Healing
Anders Åkesson Personlig och andlig/medial utveckling flera kurser
Jill Petersson Personlig och andlig/medial utveckling. Jill var också mentor under en tid i den mediala utvecklingscirkeln jag satt med i under flera år på föreningen Spiran.
Lisbeth Thompson De ”20 Stegen” samt cirkelledarutbildning för ”De 20 Stegen”
Anki Persson SER-Terapi Helsinborg 1 – Årig Regressionsterapeututbildning inkl TLT – Tidigare Liv Terapi
Eva Lund Cert Healer
Fredrik Praesto Hypnos – Coach utbildning, Stockholm
Jörgen Sundvall SSEAH Terapitekniker för spetskompetens. EMI Ögonrörelseterapi Eye Movement Integration samt IDP Interuppt Distraction Procedure. Förkunskaper terapeut utbildning.
Jack Johansen SAHH Skandinaviska Akademin för Hypnotisörer och Hypnosterapeuter (pågående utbildning sista delen)