Regressionsterapi – Tidigare Liv Terapi

Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång och det är själva grunden i denna terapi. Under djupavslappning leds du tillbaka i tiden föratt frilägga minnen, tankar, bilder eller känslor antingen i detta livet eller från ett tidigare liv.

Man upplöser spänningar och blockeringar som idag kan gestalta sig som kroppssjukdomar eller andra problem.

Vissa människor vill gå igenom en regression av ren nyfikenhet, men många kommer för att låsa upp blockeringar som skapar problem, eller för att man känner att man fastnat i sin utveckling. Värk i kroppen är också en vanlig anledning. Bakom smärtan i kroppen ligger en känsla.

Genom att känna känslan fullt ut och genomleva den, sker helandet av själen och smärtan i kroppen kan frigöras.

Du kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster du har haft med dig under ett eller flera liv, och som nu hindrar eller påverkar dig på ett negativt sätt.

Att bli medveten om detta leder till att du kan släppa taget om problemet och göra de förändringar som behövs.

Få förståelse för karmiska mönster och kunna bryta dem.

Genom att gå tillbaka och återuppleva ett tidigare liv får man en djup insikt om att man verkligen levt tidigare liv.

Det är först då möjligt att ta till sig reinkarnationsprincipen fullt ut. Har man återupplevt ett tidigare liv försvinner ofta rädslan för döden.

Olika typer av regressioner:

  •   Barndom Tonår
  •   Tidigare – Liv
  •    Liv mellan liven
  •   Till livmodern
  •    Framtid (Progression)
  •    Inre resor
  •    Delpersonligheter
  •    Resan – Fysiska
  •    Resan – Känslomässiga

Regression använder man vid personlig / andlig utveckling, rädslor och fobier ångest, relationsproblem, fysiska problem eller vid ren nyfikenhet på tidigare liv mm.

Hur går en regression till?

En session brukar gå till så, att du kommer till mig och vi samtalar först en stund om varför du kommit. Om eventuella problem, bekymmer eller mönster du skulle vilja få klarhet i.

Därefter leder jag ner dig i ett djupt avslappnat tillstånd. Som följs av en kort meditation för att nå ännu djupare in i ditt inre. Du är hela tiden medveten om vad som händer, är aldrig ”borta” på något sätt. Utan befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av total avslappning och vila. När du är i detta tillstånd har du tillgång till alla dina minnen ( cellminen ), från tidig barndom, livmodern innan födsel, andra sidan och tidigare liv. Där du hamnar i regressionen beror på var i tiden den blockering du söker efter kommer ifrån. Det är därför viktigt att terapeuten är  utbildad i både regressionsterapi och TLT ( Tidigare Liv Terapi ), och inte bara i TLT eller  reinkarnationterapi, då blockeringen kanske härör från ex. tidig barndom.

Under sessionen leder jag dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever.

Vi har hela tiden en komunikation och du kan när du vill avbryta sessionen. Under sessionen som varar ca 2 timmar antecknar jag allt du säger. Du får sedan en kopia av dessa anteckningar. När regressionen är klar och jag fört dig tillbaka, samtalar vi igen en stund om dina upplevelser, innan du går hem. Jag ber dig också att efter ca 2 veckor ringa mig för ett uppföljande samtal ( ca 15min ). Så jag får höra hur du mår och om du har några funderingar kring din regression.

Om det är första gången du gör en regression, brukar det vara en stark upplevelse att få bekräftat att man faktiskt levt ett tidigare liv. Många upplever att de får en helt annan syn på livet och på döden efter detta.