EMI-Ögonrörelseterapi

Inom terapivärlden pågår nu en förskjutning mot kortare och intensivare tekniker som syftar till snabbare och mer omedelbar emotionell och kognitiv förändring. Nedan nämnda teknik tar endast ca: 1,5 – 2 tim hos  terapeuten och oftast räcker det med en eller ett  par sessioner   för att avhjälpa problemet. Till skillnad mot ex. tidigare psykoterapi som kunde ta ett år eller mer.

ÖGONRÖRELSETERAPI – Eye Movement Integration ( EMI )

Många människor har svårt att tala om sina känslor och drar sig därför för att gå till en terapeut och få hjälp. Det kan vara exempelvis, känslor förknippade med skam eller skuld.

I sådana situationer är EMI en utmärkt terapiform då man inte behöver tala om orsaken till besöket.

Genom medvetna, specifika ögonrörelser kan man förvånande snabbt förändra det sätt en klient bearbetar sina upplevelser. Via ögonrörelser når man den plats där allt kopplat till en traumatiserande / känslosam händelse finns lagrat. Ögonrörelserna gör att den emotionella laddningen ” sprids ” ut och blir allt tunnare för att till slut helt skingras. En rätt ny och mycket intressant metod som snabbt erövrar terapivärlden.

   EMI lämpar sig utmärkt när man vill förändra en viss känsla / beteende som är negativt laddad  så som:

 • Oro
 • Stress
 • Ångest
 • Fobier
 • Rädslor
 • Starka trauman
 • Otäcka minnen
 • Dåligt självförtroende
 • Svårt att tala inför folk
 • Prestationsångest
 • Svartsjuka / Avundsjuka
 • Känslor av obehag
 • Huvudvärk, fysiska åkommor mm
 • PTSD ( Post Traumatik Stress Disorder )
 • Skam / Skuld

Hur går en behandling till?

Den orsak / känsla du söker för, har tidigare gått in genom dina ögon och lagrats som ett ”minnesspår” i din hjärna. Genom att ta fram och känna känslan och samtidigt följa en penna med ögonen, som terapeuten för i speciella mönster kan man förändra eller ta bort detta ”minnesspår” och ersätta det med en positiv känsla i stället. Effekten av behandlingen är omedelbar.