Hypnos /Hypnos Coaching

Hypnos är ett fullt naturligt tillstånd som du normalt befinner dig i flera gånger under ett dygn.
ex. När du dagdrömmer, lever dig in i en spännande film eller bok, är helt uppslukad av en arbetsuppgift eller liknande.
Då befinner du dig i lätt trance. Eller som en del föredrar att kalla det i ett ”förändrat medvetande tillstånd”

Hypnos coaching har visat sig vara mycket effektivt vid problem som ex. fobier, ångest, rädslor, tala inför folk,  dåligt självförtroende, idrottsprestationer, hantera smärta, kreativitet, rökning, stress, motivation,  målprogrammering, personlig/andlig utveckling mm.

Hypnos coaching används inte bara för att bli av med icke önskad vana/beteende/känsla/rädsla, utan också för att STÄRKA ÖNSKAT BETEENDE. (används ofta inom idrottsvärlden för att öka prestationen).

Under hypnosen/djupavslappingen sker förändringen direkt i det undermedvetna som sedan skickar den förändrade signalen till ditt medvetande. Detta gör hypnosterapin så effektiv. Används vid allt som man vill förändra.

Det finns fyra olika medvetande tillstånd/stadier av vågmönster i vår hjärna som kan mätas med EEG.

 • Beta – Normalt vaken
 • Alfa – Hypnos, meditation
 • Theta – Djupare hypnos, djupare meditation
 • Delta – Djup sömn

Personer under hypnos pendlar ofta mellan Alfa och Theta mönster. Och det är i dessa tillstånd vi kommer i kontakt med och når vårt undermedvetna.

Det medvetna och undermedvetna sinnet

Det medvetna sinnet innehåller det du för närvarande är medveten om. På en medveten nivå upplever vi endast en miljondel av all den information vi tar in via våra fem (sex) sinnen. Det vårt medvetande tar in är alltså inte särskilt mycket. Medvetet kan vi ta in maximalt nio saker i varje ögonblick. Men all den informationen som undgår det medvetna sinnet kan dock det undermedvetna sinnet reagera på.

Funktioner hos det medvetna sinnet:

 • Analytiskt tänkande
 • Rationellt
 • Korttids minne
 • Vilje styrka

Funktioner hos det undermedvetna sinnet:

 • Känslor
 • Vanor
 • Beskyddande
 • Permanent minne

Det undermedvetna sinnet har karaktärsdraget att det gärna följer de enkla gamla invanda mönster som det alltid gjort. De flesta av våra tankar och känslor styrs av det undermedvetna. Medvetandet är dock utmärkt på att hitta rationella förklaringar på våra beteenden.

Med hjälp av hypnos kan vi direkt påverka det undermedvetna sinnet utan kritisk inblandning av medvetandet.

Vi är inte våra beteenden, känslor eller ens tankar. Vi handlar, känner och tänker men vi kan ändra på dessa invanda mönster.

Många (men inte alla) av våra mönster (beteende – känslo – och tanke) grundas i uppväxten.

Det undermedvetna strävar alltid efter att hjälpa och skydda individen och medvetandet.

Det det undermedvetna har skapat kan det undermedvetna ockå förändra.

Det är svårt att förändras med viljekrafft (ex. jo-jo bantare) eftersom vi styrs i högsta grad av vårt undermedvetna.

Vill vi förändras är det mer effektivt att påverka vårt undermedvetna.

Hypnos är ett tillstånd där du effektivt kan påverka ditt undermedvetna.

Hypnos är ett verktyg. Ett verktyg som kan användas till mycket. Men hypnos i sig är vare sig coaching eller terapi.

Coaching och terapi, ofta i kombination med suggestioner, ges under hypnosen av terapeuten

(se sidan om suggestioner).

Livet är inte något som händer oss. Vi kan välja hur vi lever, men vi måste använda rätt verktyg för att göra det.

Vi kan naturligtvis inte styra slumpmässiga händelser, men vi kan styra hur vi uppfattar dessa och hur vi hanterar vår verklighet. Mycket av det vi uppfattar som slumpmässigt är sådant som vi omedvetet styrt mot.