Suggestionsterapi

Här arbetar man med att byta ut negativa tankar eller föreställningar mot positiva sådana. I ett djup-avslappnat tillstånd (hypnos) får man ta emot förslag på nya tankar, nytt beteende eller förändrade attityder på problemet.

Suggestionsterapin hjälper till att ta fram optimism och självförtroende för att komma tillrätta med en ovana.

Naturligtvis accepteras inga budskap som strider mot de egna personliga övertygelserna.

För bästa resultat är det bra att fortsätta arbeta med affirmationer ( positiva påståenden ) på egen hand, förslag på dessa får du med dig hem. Den här metoden är symptomlindrande, men låser inte upp djupare liggande orsak.

Ex. Tandläkarskräck, terapin kommer att hjälpa dig hantera och klara av tandläkarbesök. Men du kommer inte att få klarhet i varför du drabbats av tandläkarskräck. Där kan man då istället göra en regression för att få svaret, då orsaken kan ligga i barndomen eller i tidigare liv.

(För mer info inom detta område, läs sidan om hypnos)

Suggestionsterapin används vid:

  •    Rökavvänjning
  •    Viktkontroll
  •    Flygrädsla
  •    Tandläkarskräck
  •    Examensnerver
  •    Dålig självkänsla mm