IDP

idp-img

Inom terapivärlden pågår nu en förskjutning mot kortare och intensivare tekniker som syftar till snabbare och mer omedelbar emotionell och kognitiv förändring. Nedan nämnda teknik tar endast ca: 1 -2 tim hos  terapeuten och oftast  räcker det med en eller ett  par sessioner  för att avhjälpa problemet. Till skillnad mot ex. tidigare psykoterapi som kunde ta ett år eller mer.

Interrupt Distraction Process ( IDP )

Detta är en kort terapeutisk teknik för kognitiv och emotionell förändring. Den neutraliserar först negativa laddningar och förstärker sedan önskat beteende eller känsla för klienten. Metoden är utvecklad ganska nyligen av Dr. Tannis Laidlaw vid universitetet i Auckland.

En teknik som snabbt minskar ångestnivån, och ger symtomlindring. Tekniken är också strålande för att förändra klientens inre övertygelser. Här arbetar man med inre bilder under lätt hypnos.

Används med fördel för att:

  • Uppnå nya önskade mål (används inom idrottsvärlden för mental träning).
  • Dämpa emotionella reaktioner på vissa inre bilder, tankar eller händelser.
  • Humörsvängningar
  • Ångest
  • För att förändra inre övertygelser. ( Ex. Jag är tjock, därför omöjlig att älska )