Samtal coaching

Många gånger när det känns tungt eller svårt i livet behöver vi någon att tala med. Någon som står utanför allt som händer och sker. Någon som kanske kan ge en annan synvinkel på det hela. Eller bara lyssna. Genom att ”tömma sig” sker ett helande. Det tomrum som uppstår när du ” tömt dig ” i samtalet, kan du nu fylla med något nytt. Något som du vill fylla dina tankar och ditt liv med.

Detta är stödjande coachande samtal med andlig inriktning.