Regressionsterapeut utbildning

1-Årig Utbildning till Diplomerad Regressions Terapeut inkl. TLT (Tidigare Liv Terapi)

Ansvarig utbildare: Anette Johansson  FDI-Terapi Skolan för Alternativ Terapi

Gästlärare Intuition: Hasse Nyander

Detta är en utbildning för dig som har en längtan eller önskan om att kunna hjälpa andra människor på djupet. Du behöver inte ha några förkunskaper. Här får du en gedigen yrkesutbildning av lärare med mångårig erfarenhet och stor kompetens. Utbildningen ger dig också stort utrymme till egen personlig utveckling. Vilket är av stor vikt och betydelse när du sedan ska hjälpa andra.

Denna utbildning leder till att du blir en trygg terapeut som kan leda dina klienter på ett professionellt och tryggt sätt tillbaka i tiden till barndom eller tillbaka till tidigare liv.  Regression terapi är en blottläggande teknik där du under hypnos (djup avslappning) leder klienten tillbaka i tiden för att frilägga blockeringar, tidigare minnen, känslor, bilder av tidigare händelser som idag kanske gestaltar sig som fysisk eller psykisk smärta eller annat problem.

Utbildningens focus ligger mycket på din egen upplevelse och egen inre utveckling, med praktik på plats och teori på distans.

 Den praktiska delen är under 10 utbildningshelger (lörd-sönd kl. 10.00-17.00)

Här kommer du att träna på hypnosens grunder, induktioner och hur du på olika sätt får ner din klient i detta avslappnande sköna tillstånd, med hjälp av hypnotekniker.

Du tränar också på att kunna bedöma hur du ser/vet att klienten är under hypnos/djupavslappning.

I den praktiska delen ingår också kursen MEDITATIONS LEDARE där du lär dig en meditations uppbyggnad så att du kan skapa skräddarsydda meditationer till dina klienter. Du kan också hålla meditations cirklar.

Du kommer under den praktiska delen att få träna både som terapeut, klient och bisittare under terapisessioner.

Du lär dig olika regressioner såsom:

  • Tidigare Liv
  • Barndom – Tonår
  • Delpersonligheter   
  • Fysiska Resan 
  • Känslomässiga Resan mm.

Du ska under året också ha 12 olika träningsklienter där du ska träna de olika regressions typerna.

 I den praktiska delen ingår även egen samtalsterapi under 1 år där din terapeut är någon ur gruppen och du är terapeut åt någon annan. Detta gör att du tränas i den samtalsteknik som lärs ut samt bidrar till din egen personliga utveckling. Dessa samtal sker oftast via telefon, Skype, Messenger eller fysiska träffar. Detta bestämmer du och din terapeut.

Gruppterapi ingår också under första terminen. Under termin två används tiden åt klientgenomgångar av de träningsklienter du/ni har haft.

Den teoretiska delen

Här får du en litteraturlista varav 6 böcker är psykologiböcker, böckerna ska sedan recenseras på ett enkelt sätt enligt en mall.

Du kommer också att ha en skrivuppgift som ska handla om dig själv.

 

KURSUPPLÄGG (preliminärt)

Helg 1.

Intro, Samtal, Andning, Litteraturlista, Avslappning, Hypnos, lnduktionstekniker,
Gruppregression
Föredrag regressionsterapi
Guidad meditation

 

Helg 2.

Gruppterapi
Finslipning av induktionstekniker
Avslappning och Guidad meditation EGEN
Samtalet med klienten
Egen samtalsterapi (uppstart)

 

Helg 3.

Gruppterapi
Tidigare Liv Regression 1
Samtalsteknik fördjupning
Diskussion Tidigare livs påverkan till varför vi är som vi är, roller, mönster, rädslor, iscensättningar mm.

Intuition Gästlärare: Hasse Nyander

 

Helg 4.

Gruppterapi
Tidigare Liv Regression 2
Många Liv Regression
Existentiell terapi, Själsperspektiv på vem jag är, Varför är jag som jag är? Varför är jag här?

 

Helg 5.

Genomgång av träningsklienter alt. Gruppterapi
Barndom Regression
Diskussion barndomens påverkan, empati, förlåtelse, förlösa känslor, förändra tankar och mönster

 

Helg 6.

Genomgång av träningsklienter
Ingångspunkter Regression
Diskussion kring att hamna direkt i kärnan, ursprunget till ”problemet” När du löser upp det primära släpper också allt det sekundära. (ex. mönster som hängt med kanske lång tid, kanske flera liv mm.)
Kvacksalverilagen

 

Helg 7.

Genomgång träningsklienter
Delpersonligheter Regression
Diskussion om våra olika delpersonligheter – Psykiska försvar, förändra mönster och beteende.
Visualisering i terapi
Etik och moral

 

Helg 8.

Genomgång träningsklienter
Känslomässiga resan Regression
Sekretess – Tystnadsplikt

 

Helg 9.

Genomgång av träningsklienter
Fysiska resan Regression
Diskussion fysiska smärtors koppling till känslor
Starta upp verksamhet – Kom igång direkt

 

Helg 10.

Genomgång av träningsklienter
Integration Regression

DIPLOMERING

Diplom erhålls efter godkänd utbildning

 Spetskompetensutbildning

Efter denna ettåriga utbildning till Regressionsterapeut erbjuder FDI-Terapi dig en kompetenshöjande utbildning. Då är du behörig att lära dig terapitekniker för spetskompetens.

EMI- Ögonrörelseterapeut & IDP -Terapeut (Eye Movement Integration & Interrupt Destruction Procedure)

Läs mer här 

FDI-Terapi innehar F-skatt och givetvis är både du och dina träningsklienter försäkrade via skolan, under utbildningstiden.

FDI-Terapi tillhandahåller också möjligheter till avbetalningsplan för utbildningskostnaden utan extra kostnad.

Kostnad: 25000 kr exkl. anmälningsavgift
Anmälningsavgift: 2500 kr

 Anmälan till:

FDI-Terapi Skolan för Alternativ Terapi

Anette Johansson
070-600 57 27
anette@finndittinre.se

För kursstart se i kalender