Terapitekniker för Spetskompetens

Terapeut Utbildning

 • EMI – ÖGONRÖRELSETERAPI samt
 • IDP – INTERRUPT DISTRACTION PROCEDURE
 • 2 HELDAGAR KL 10.00 – 17.00

Denna utbildning riktar sig till dig som redan är verksam terapeut

 EMI – EYE MOVEMENT INTEGRATION 

EMI är en fascinerande spetskompetensutbildning för dig som redan har en terapeut utbildning. Det är en effektiv och snabb teknik som syftar till snabbare och mer omedelbar emotionell och kognitiv förändring och som endast tar 1,5-2 timmar hos terapeuten. Oftast räcker det med en eller ett par sessioner för att avhjälpa ett problem.

Många människor har svårt att tala om sina känslor och drar sig därför att gå till en terapeut och få hjälp. Det kan vara exempelvis känslor som är förknippade med skam och skuld. I sådana situationer är EMI en utmärkt terapiform då man som klient inte behöver tala om orsaken till besöket.

EMI är en terapiteknik som Dani Beaullieu systematiserat från en teknik som hon i sin tur lärt av DR. Steve Andreas som är av de stora förgrundarna till NLP.

Här följer citat från DR. Danie Beaillieu:

”Eftersom jag ansåg att den här terapin var precis lika viktig som penicillinets tillkomst kunde jag bara  inte tänka tanken att den inte skulle göras allmänt tillgänglig”

”EMI är den effektivaste jag använt för att nå och integrera traumatiska minnen. blottlägga det som dolts i sinnets i sinnets djupaste hålor och som aldrig kan nås med samtalsterapi”

Terapitekniken är blottläggande och framkallar ofta förbluffande snabba avreaktioner och verkar integrerande. Klienten är närvarande med alla sinnen i den traumatiska upplevelsen. I det tillståndet är sinnet redo att släppa all negativ laddning kring händelsen och hitta nya sätt att integrera traumat på. Ofta behövs endast en session.

Genom att medvetet röra ögonen i specifika mönster kan man alltså förändra det sätt en person bearbetar en händelse eller känsla.

EMI kan användas vid:

 •  Oro
 • Stress
 • Ångest
 • Fobier
 • Rädslor
 • Starka trauman
 • Otäcka minnen
 • Dåligt självförtroende
 • Svårt att tala inför folk
 • Prestationsångest
 • Svartsjuka/Avundsjuka
 • Känslor av obehag
 • PTSD (Post Traumatik Stress Dissorder),
 • Skam/Skuld mm.

Metoden lämpar sig även för de klienter som inte vill/kan tala om sitt problem. Då du som terapeut inte behöver veta vad klienten söker för.

IDP – INTERRUPT DISTRACTION PROCEDURE

Denna teknik är lätt att utföra och är en terapiteknik som syftar till kognitiv och emotionell förändring. Tekniken bygger på visualisering i terapi och minskar avsevärt inre oro, ångest och humörsvängningar. Lämpar sig vid sådant klienten vill förändra och vill kunna klara av ex. tala inför folk, bli av med svartsjuka eller minska rädslor, mm

ANMÄLAN till ANETTE  070-6005727 eller anette@finndittinre.se

Kursstart se kalender