2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

De 20 Stegen – Meditation

hem_01

”De 20 Stegen” varar under fyra terminer, med målet att lära känna dig själv och din guide,och att få en bra kommunikation med guiden.
> Läs mer

EMI-Ögonrörelse terapi

hem_02

Genom medvetna, specifika ögonrörelser kan man förvånande snabbt förändra det sätt en klient bearbetar sina upplevelser.
> Läs mer

Regressions Terapeut Utbildning inkl. TLT

hem_03

Tidigare Liv Terapi. Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång och det är själva grunden i denna terapi.
> Läs mer

Retreat
Thailand

hem_04

Följ med till lugna vackra Koh Lanta under två veckor i slutet av februari 2018. Vi kommer att bo på en 3-stjärnig resort i bungalows 25-100 meter från stranden.  Nyheter

> Läs mer

Välkommen till sidorna som kan hjälpa dig att
Finna Ditt Inre

hem01Jag heter Anette och har sedan år 2000 ägnat mig åt personlig och andlig utveckling. Jag är etablerad i Göteborg och Kungälv.

Att vara närvarande i nuet och i känslan. Att ha förståelse för vad som händer och att det är jag själv som skapar mitt eget liv, här och nu, är på det sätt jag själv funnit lugnet inom mig. Meditation  har varit det redskap jag har använt mig av för att hitta tillbaks till mig själv och utvidga mitt medvetande.

Men det är inte alltid blockeringar, ångest, fobier eller värk kan frigöras enbart med meditation eller samtal. Ens nuvarande problem eller livssituation kan ligga i det förflutna, i detta livet eller tidigare liv.
Genom regression (hypnos) kan man möta grundorsaken och känslan, få förståelse och på så sätt bli fri. Fri att leva det liv man önskar fullt ut.

Hypnos-Coaching (djupavslappning) är nog det verktyg jag använder mig mest av när jag vill hjälpa människor. Under hypnos kommer man i kontakt med det undermedvetna. Och eftersom det undermedvetna styr oss och skickar signaler till vårt medvetande om vad och hur vi ska bete oss, tänka och handla. Så är det i det undermedvetna som vi på effektivaste sätt kan förändra oönskat beteende eller tankemönster. Hypnos i kombination med suggestionsterapi brukar vara mycket effektivt om du exempelvis vill gå ner i vikt. För som de flesta av oss fått erfara så hjälper inte alltid bara viljan. Eftersom viljan sitter i vårt medvetande och förändringen görs bara där. Så håller förändringen bara så länge som vi orkar hålla viljan uppe, sen går vi tillbaka till vårt gamla mönster igen, med viktuppgång som följd. Görs förändringen i det undermedvetna, byts den ut till önskat beteende och rätt signaler skickas då till vårt medvetande och vi har lyckats ändra vårt beteende.

hem02

En annan teknik jag använder mig av, är EMI ögonrörelseterapi.  Med denna metod kan jag hjälpa människor att snabbt bli av med en negativt laddad känsla / beteende, såsom ångest, fobier, rädslor och skam eller skuld.
Denna terapi lämpar sig ypperligt för de som har svårt att tala om sina problem eller känslor,
då jag som terapeut inte behöver veta anledningen.

Ofta använder jag mig av andra tekniker såsom IDP,  och utforskande av kärnövertygelser, IDP är en kort terapeutisk teknik för kognitiv och emotionell förändring, den minskar snabbt ångestnivån och ger symptomlindring. Genom att utforska kärnövertygelser, som alltid visar sig ha sin grund i längtan efter helhet, kommer vi åt och välkomnar den del hos dig. Som inte känns riktigt hel. Många når fram till sin andliga kärnkänsla.

Som komplement arbetar jag även med healing.  En chakra- balanserande metod som verkar på kroppens cellminnen.

Jag erbjuder även stödjande samtal / coaching.

Att få hjälpa människor må bra, växa och utvecklas, är för mig en stor glädje.

För kontakt, bokning eller mer info.

Innehar F-Skattsedel