2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Terapeututbildningar

Terapitekniker för Spetskompetens

EMI – ÖGONRÖRELSETERAPI samt
IDP – INTERRUPT DISTRACTION PROCEDURE
2 HELDAGAR KL 10.00 17.00

Denna utbildning riktar sig till dig som redan är verksam terapeut

EMI – EYE MOVEMENT INTEGRATION

Är en terapiteknik som Dani Beaullieu systematiserat från en teknik som hon i sin tur lärt
av DR. Steve Andreas som är av de stora förgrundarna till NLP.

Här följer ett citat från DR. Danie Beaillieu:

”Eftersom jag ansåg att den här terapin var precis lika viktig som penicillinets tillkomst kunde jag bara  inte tänka tanken att den inte skulle göras allmänt tillgänglig”

”EMI är den effektivaste jag använt för att nå och integrera traumatiska minnen. blottlägga det som dolts i sinnets i sinnets djupaste hålor och som aldrig kan nås med samtalsterapi”

Terapitekniken är blottläggande och framkallar ofta förbluffande snabba avreaktioner och verkar integrerande. Klienten är närvarande med alla sinnen i den traumatiska upplevelsen. I det tillståndet är sinnet redo att släppa all negativ laddning kring händelsen och hitta nya sätt att integrera traumat på. Ofta behövs endast en session.

Genom att medvetet röra ögonen i specifika mönster kan man alltså förändra det sätt en person bearbetar en händelse eller känsla.

EMI kan användas vid: Oro, Stress, Ångest, Fobier, Rädslor, Starka trauman, Otäcka minnen,Dåligt självförtroende, Svårt att tala inför folk, Prestationsångest, Svartsjuka/Avundsjuka, Känslor av obehag, PTSD (Post Traumatik Stress Dissorder), Skam/Skuld mm.

Metoden lämpar sig även för de klienter som inte vill/kan tala om sitt problem. Då du som terapeut inte behöver veta vad klienten söker för.

IDP – INTERRUPT DISTRACTION PROCEDURE

Denna teknik är lätt att utföra och är en terapiteknik som syftar till kognitiv och emotionell förändring. Tekniken bygger på visualisering i terapi och minskar avsevärt inre oro, ångest och humörsvängningar. Lämpar sig vid sådant klienten vill förändra och vill kunna klara av ex. tala inför folk, bli av med svartsjuka eller minska rädslor, mm

ANMÄLAN till ANETTE 070-6005727 eller anette@finndittinre.se

Kursen hålls i min kurslokal på FDI-Terapi Ytterbyvägen 3 i centrala Kungälv ca: 15 min med buss
Grön express eller SNU från GBG.